Přejít na obsah
Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu

Veřejné soukromé

Příspěvky

 • veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu

  Vztah veřejného a soukromého promlouvá o stavu politiky, společnosti a kultury. Můžeme ho zkoumat dnes i v průběhu celé historie. Hannah Arendtová, Hans Paul Bahrdt, Jürgen Habermas nebo Richard Sennett kladou zrod polarity veřejného a soukromého do různých epoch a různě také definují její povahu. Tím zajímavější proto může být reflexe této polarity z pohledu filozofie, sociologie, kulturní antropologie, dějin umění, architektury a literatury.

  Projekt tvoří součást „Strategie 21 AV ČR“ v rámci výzkumného programu „Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací“. Do projektu se zapojily Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. (koordinující pracoviště), Filozofický ústav AV ČR, v.v.i., Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

  • beatriz colomina – privacy and publicity: architecture in the age of social media

   Lecture will be on Wednesday November 22, at. 18.00 in St. Wenceslas Hall of Betlehem Chapel, Betlémské náměstí 4, Prague 1

   Entrance free

   Summary of the lecture: Perhaps the most important transformation in the social, cultural and economic life in the twenty-first century has been the arrival of social media. A new space for design has opened up. Indeed, social media is the ultimate space for design. Through its multiple platforms, we not only communicate and collaborate with wider and wider groups, but also refashion ourselves. Images, videos, texts, emojis, stickers, tweets, gifs, memes, comments, posts, and reposts are deployed to construct a digital personality. There was no social media before 2000. There has been an astonishing, exponential acceleration in the number of channels, users, interconnections, and speed. A few seconds has become a space for design. This is a complete transformation of the way we live with huge implications for the city.

  • matthew carmona – soudobý veřejný prostor: kritika a klasifikace

   1. část: Kritika

   Anotace

   Tato dvoudílná studie čerpá z různých akademických tradic s cílem poukázat na hlavní rozpory v debatě o současném veřejném prostoru. Kritiky veřejného prostoru lze rozdělit zhruba do dvou skupin: na ty, jež se domnívají, že veřejný prostor je nadměrně spravovaný, a na ty, jež zastávají názor opačný, totiž že je spravovaný nedostatečně. Takovéto zjednodušení složité diskuse o veřejném prostoru, kterou se mé pojednání snaží analyzovat, může nicméně na tyto kritiky nabídnout užitečný náhled. Existuje celá řada vzájemně nesouvisejících, třebaže podobně vyznívajících, kritik soudobé situace veřejného prostoru, a právě ty se snaží první část mého pojednání identifikovat a utřídit. Současně tím odkrývají i celou škálu různých typů veřejných prostor, jimž je věnována druhá část mého pojednání, jež si klade za cíl navrhnout novou typologii veřejného prostoru.

  • anthony vidler – public and private in the platonic polis: utopian space from filarete to the occupy movement

   Záznam přednášky Anthony Vidlera (The Cooper Union, New York), Praha, Ústav dějin umění AV ČR, 7. června 2017.

  • hobohemia: město bezdomovců

   Výstava „Hobohemia: Město bezdomovců“ vznikla jako jeden z výstupů projektu „Čas a prostor bezdomovců v postsocialistickém městě: komparace Prahy a Plzně“ (Hobohemia). Několik desítek lidí bez domova fotografovalo jeden svůj den – místa, kde se pohybují a tráví svůj čas. Vznikl unikátní soubor více jak tisíce fotografií ukazující pohyb po městě, vztah k místům i dalším lidem.

  • nové číslo časopisu česká literatura s tématem samizdatu

   Tematické číslo časopisu Česká literatura (2016/6) je věnováno samizdatu. Čtenáři v něm naleznou např. studii Michala Přibáně o pojmu „samizdat“ či příspěvek Petry Loučové o samizdatových aktivitách na Táborsku. Číslo dále obsahuje stati Jonathana Boltona, Aleny Přibáňové a kulturního historika Gordona Johnstona „Co jsou to dějiny samizdatu?“. Kromě recenzí novějších zahraničních i domácích publikací v něm naleznete i anketu, do níž přispěli mj. Jiří Gruntorád, Vilém Prečan, Martin Machovec či polský specialista Jerzy Kandziora.
   Obsah a ukázka z čísla jsou k nahlédnutí zde: http://ucl.cas.cz/cs/casopis-ceska-literatura/aktualni-cislo

  • Další aktuality

O projektu

Četba

 • matthew carmona – soudobý veřejný prostor: kritika a klasifikace

  1. část: Kritika

  Anotace

  Tato dvoudílná studie čerpá z různých akademických tradic s cílem poukázat na hlavní rozpory v debatě o současném veřejném prostoru. Kritiky veřejného prostoru lze rozdělit zhruba do dvou skupin: na ty, jež se domnívají, že veřejný prostor je nadměrně spravovaný, a na ty, jež zastávají názor opačný, totiž že je spravovaný nedostatečně. Takovéto zjednodušení složité diskuse o veřejném prostoru, kterou se mé pojednání snaží analyzovat, může nicméně na tyto kritiky nabídnout užitečný náhled. Existuje celá řada vzájemně nesouvisejících, třebaže podobně vyznívajících, kritik soudobé situace veřejného prostoru, a právě ty se snaží první část mého pojednání identifikovat a utřídit. Současně tím odkrývají i celou škálu různých typů veřejných prostor, jimž je věnována druhá část mého pojednání, jež si klade za cíl navrhnout novou typologii veřejného prostoru.

 • dagmar danko, olivier moeschler, florian schumacher — kunst und öffentlichkeit

  Dagmar Danko, Olivier Moeschler, Florian Schumacher, Kunst und öffentlichkeit, Springer VS, 2015

 • stephan doesinger (ed.) — space between people

  Stephan Doesinger (ed.), Space Between People. How the Virtual Changes Physical Architecture, Prestel, London 2008

 • informujeme: habitat III – předkonferenční setkání o veřejných prostorech v barceloně

  V rámci příprav světové konference OSN „HABITAT III“, která se uskuteční v říjnu 2016 v ekvádorském Quitu, bylo v Barceloně 4.-5. dubna uspořádáno jedno z přípravných setkání, (https://www.habitat3.org/barcelona) věnované veřejným prostorům. V jeho závěru byla přijata Barcelonská deklarace (PDF).

 • alternativní kultura. příběh české společnosti 1945–1989

  Kol. autorů, Alternativní kultura. Příběh české společnosti 1945–1989, NLN – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2001

 • Další četba

Lidé

 • prof. phdr. petr kratochvíl, csc.

  vedoucí týmu
  Ústav dějin umění AVČR, v. v. i.
  Husova 4
  110 00 Praha 1
  kratochvil.petr@volny.cz

 • prof. phdr. rostislav švácha, csc

  Ústav dějin umění AVČR, v. v. i.
  Husova 4
  110 00 Praha 1
  svacha@udu.cas.cz