Přejít na obsah
Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu

Veřejné soukromé

Příspěvky

 • veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu

  Vztah veřejného a soukromého promlouvá o stavu politiky, společnosti a kultury. Můžeme ho zkoumat dnes i v průběhu celé historie. Hannah Arendtová, Hans Paul Bahrdt, Jürgen Habermas nebo Richard Sennett kladou zrod polarity veřejného a soukromého do různých epoch a různě také definují její povahu. Tím zajímavější proto může být reflexe této polarity z pohledu filozofie, sociologie, kulturní antropologie, dějin umění, architektury a literatury.

  Projekt tvoří součást „Strategie 21 AV ČR“ v rámci výzkumného programu „Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací“. Do projektu se zapojily Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. (koordinující pracoviště), Filozofický ústav AV ČR, v.v.i., Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

  • veřejný prostor v ohrožení?

   Projekt Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu byl zakončen kolektivní publikací Petr Kratochvíl (ed.): Veřejný prostor v ohrožení? Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín. Artefactum, Praha 2018.

  • petr kratochvíl – městský veřejný prostor. naděje a prohry

   Petr Kratochvíl, Městský veřejný prostor – naděje a prohry / Urban Public Space – Hopes and Failures. Kapitola z knihy Veřejný prostor CZ – krajina města / Public Space CZ – Urban Landscape, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha 2016.

   Ke stažení:
   mestsky verejny prostor nadeje a prohry

  • workshop: veřejný prostor v ohrožení?

   Dne 8. prosince 2017 proběhl v přednáškové místnosti ÚDU AV ČR interní workshop k přípravě závěrečné publikace celého projektu, která nese prozatímní název „Veřejný prostor v ohrožení? – Aktuální problém vztahu veřejného a soukromého z pohledu společenskovědních disciplin“. Budoucí autoři jednotlivých statí z participujících pracovišť AV ČR z ÚDU, SOÚ, EÚ, FLÚ, ÚČL a další přizvaní hosté zde přednesli teze svých připravovaných kapitol a diskutovali jejich společné zaměření a postup prací. Příspěvky se soustředí především na problematiku různých aspektů veřejného prostoru ve městech, zdůrazní zejména otevřené problémy jeho formování, využívání i jeho teoretické a umělecké reflexe. Publikace určená odborné i širší veřejnosti bude vydána v roce 2018.

  • veřejný prostor cz – krajina města

   Výstava v Galerii architektury v Brně (3. 10.–26. 10. 2017) a v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze (31. 10.–24. 11. 2017) představila 60 úspěšných příkladů nových i rekonstruovaných městských veřejných prostorů v Čechách a na Moravě z období posledních 25 let. Vedle náměstí, ulic, parků zahrnovala i umělecké intervence a dokumentaci vybraných občanských iniciativ ve veřejném prostoru. Výstavu doprovázel stejnojmenný katalog.

   V roce 2018 byla znovu instalována ve Znojmě, v Humpolci, v Praze a Karlových Varech. Výstavy se uskutečnily většinou v městském exteriéru a byly doprovázeny přednáškami autorů a veřejnými diskuzemi.  Výstava byla několikrát prezentována v médiích, zejména v ČT.

  • beatriz colomina (princeton unversity) – privacy and publicity: architecture in the age of social media

   Záznam přednášky americké historičky architektury Beatriz Colominy (Praha, 22. listopadu 2017).

  • Další aktuality

O projektu

Četba

 • petr kratochvíl – městský veřejný prostor. naděje a prohry

  Petr Kratochvíl, Městský veřejný prostor – naděje a prohry / Urban Public Space – Hopes and Failures. Kapitola z knihy Veřejný prostor CZ – krajina města / Public Space CZ – Urban Landscape, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha 2016.

  Ke stažení:
  mestsky verejny prostor nadeje a prohry

 • dagmar danko, olivier moeschler, florian schumacher — kunst und öffentlichkeit

  Dagmar Danko, Olivier Moeschler, Florian Schumacher, Kunst und öffentlichkeit, Springer VS, 2015

 • stephan doesinger (ed.) — space between people

  Stephan Doesinger (ed.), Space Between People. How the Virtual Changes Physical Architecture, Prestel, London 2008

 • informujeme: habitat III – předkonferenční setkání o veřejných prostorech v barceloně

  V rámci příprav světové konference OSN „HABITAT III“, která se uskuteční v říjnu 2016 v ekvádorském Quitu, bylo v Barceloně 4.-5. dubna uspořádáno jedno z přípravných setkání, (https://www.habitat3.org/barcelona) věnované veřejným prostorům. V jeho závěru byla přijata Barcelonská deklarace (PDF).

 • alternativní kultura. příběh české společnosti 1945–1989

  Kol. autorů, Alternativní kultura. Příběh české společnosti 1945–1989, NLN – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2001

 • Další četba

Lidé

 • prof. phdr. petr kratochvíl, csc.

  vedoucí týmu
  Ústav dějin umění AVČR, v. v. i.
  Husova 4
  110 00 Praha 1
  kratochvil.petr@volny.cz

 • prof. phdr. rostislav švácha, csc

  Ústav dějin umění AVČR, v. v. i.
  Husova 4
  110 00 Praha 1
  svacha@udu.cas.cz