Přejít na obsah
Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu

jan gehl, birgitte svarre — how to study public life

Jan Gehl, Birgitte Svarre, How to Study Public Life, Island Press, Washington, Covelo, London 2013