Přejít na obsah
Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu

jürgen habermas — strukturální přeměna veřejnosti

Jürgen Habermas, Strukturální přeměna veřejnosti, Filosofia, Praha 2000, přeložili Alena Bakešová a Josef Velek