Přejít na obsah
Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu

kenneth frampton – status člověka a status jeho předmětů

překlad stati The Status of Man and the Status of his Objects z knihy Labour, Work and Architecture, Phaidon, London 2002

Filosofie, kterou lze tváří v tvář zoufalství jedině ospravedlnit, by byl pokus pojímat všechny věci tak, jak by se ukazovaly z hlediska vykoupení: vše ostatní se vyčerpává v dodatečné konstrukci a zůstává kusem techniky. Je třeba vytvořit takové perspektivy, v nichž se svět vychyluje ze své osy, odcizuje se, zjevuje své pukliny a trhliny – tak se bude jednou, nuzný a znetvořený, ukazovat v mesiánském světle.“
Theodor W. Adorno.
Minima Moralia