Přejít na obsah
Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu

veřejné debaty o osudu stavebních památek

Ústav dějin umění se v posledních letech zapojil do diskuzí o stavebních památkách ohrožených privátní mi podnikatelskými zájmy, o jejichž ochranu veřejnost usiluje.

Ústav uspořádal několik setkání o známém domě na nároží Václavského náměstí a Opletalovy ulice v Praze, dílu architektů Bohumíra Kozáka a Josefa Zascheho ohroženém demolicí; vědečtí pracovníci ústavu Martin Mádl a Rostislav Švácha absolvovali v této věci i dvojí slyšení před Senátem Parlamentu České republiky. Snaha ústavu zde spočívá v překračování občanského aktivismu směrem k hlubšímu teoretickému opodstatnění ochranářských postojů a v zasazování těchto incidentů do širšího historického a společenského kontextu. Stejné zaměření mají i konference, které ústav spolu s dalšími institucemi dějin umění uspořádal nebo bude pořádat na půdě města Horního Jiřetína, ohroženého zájmy těžařů hnědého uhlí. Po konferenci v březnu 2014, která usilovala objasnit širší veřejnosti hodnoty jiřetínského kostela od barokního architekta Jeana Baptiste Matheyho, bude v říjnu 2016 v Horním Jiřetíně a na zámku Jezeří následovat druhá konference na téma Krajina a venkov v baroku.