Přejít na obsah
Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu

stephan doesinger (ed.) — space between people

Stephan Doesinger (ed.), Space Between People. How the Virtual Changes Physical Architecture, Prestel, London 2008