Přejít na obsah
Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu

tanec a hudba ve veřejném prostoru

Ve dnech 9.-16. července se na zámku Retzhof u Štýrského Hradce v Rakousku konalo 29. sympozium Studijní skupiny pro etnochoreologii při ICTM za aktivní účasti Etnologického ústavu AV ČR.

DSC_1607

Jedním z témat sympozia byl Tanec a taneční kultura v městském prostoru. V rámci tohoto tematického bloku byl také prezentován panel tematicky propojených příspěvků, které přednesli Daniela Stavělová, Matěj Kratochvíl (Etnologický ústav AV ČR) a Kateřina Černíčková (NIPOS) nazvaný „Traditional Festivity in Public/Private Sphere of the City“. Panel na příkladu masopustních oslav analyzoval, jakou roli hrají pohyb, tanec a hudba při utváření veřejného prostoru ve městě. Panel představil výstupy z probíhajícího výzkumu, který je zaměřen na tradiční i nově vznikající slavnosti, jako je Masopust, Jízda králů apod. Tyto jevy zkoumá z hlediska etnomuzikologického, etnochoreologického i kulturně antropologického.