Přejít na obsah
Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu

anthony vidler – public and private in the platonic polis: utopian space from filarete to the occupy movement

Záznam přednášky Anthony Vidlera (The Cooper Union, New York), Praha, Ústav dějin umění AV ČR, 7. června 2017.

Anthony Vidler vystudoval architekturu na univerzitě v Cambridgi a doktorát v oboru dějin a teorie architektury získal na Technické univerzitě v Delftu.  Dlouhá léta vyučoval na Fakultě architektury v Princetonu,  poté byl děkanem Školy architektury na The Cooper Union v New Yorku. V 90. letech přednášel také na Středoevropské univerzitě v Praze. Je autorem řady publikací zabývajících se dějinami architektury v širokém rozpětí od renesance po současnost.  Jeho výklady architektury jsou vždy zasazeny do širšího rámce teoretické reflexe doby, opírající se o filozofii, sociální vědy i psychoanalýzu.
K jeho nejznámějším knihám patří: The Architectural Uncanny: Essays in the Modern Unhomely, MIT Press, 1992; Warped Space: Architecture and Anxiety in Modern Culture, MIT Press, 2000; The Scenes of the Street and other Essays, Monacelli Press, 2011. Česky byly publikovány jeho studie “Transparence”, in: Jana Tichá. (ed.), Architektura na prahu informačního věku, Zlatý řez, 2001; “X označuje místo: obelisk v prostoru”, in: Tomáš Vlček (ed.), Sloup, Váza, Obelisk, H+H, 2005; „Plný dům Rachel Whiteread“, in: Jana Tichá (ed.), Architektura: tělo nebo obraz?, Zlatý řez, 2009.