Přejít na obsah
Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu

veřejný prostor cz – krajina města

Výstava v Galerii architektury v Brně (3. 10.–26. 10. 2017) a v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze (31. 10.–24. 11. 2017) představila 60 úspěšných příkladů nových i rekonstruovaných městských veřejných prostorů v Čechách a na Moravě z období posledních 25 let. Vedle náměstí, ulic, parků zahrnovala i umělecké intervence a dokumentaci vybraných občanských iniciativ ve veřejném prostoru. Výstavu doprovázel stejnojmenný katalog.

V roce 2018 byla znovu instalována ve Znojmě, v Humpolci, v Praze a Karlových Varech. Výstavy se uskutečnily většinou v městském exteriéru a byly doprovázeny přednáškami autorů a veřejnými diskuzemi.  Výstava byla několikrát prezentována v médiích, zejména v ČT.

Organizátoři: Galerie Jaroslava Fragnera v Praze, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Galerie architektury Brno

Kurátoři: Petr Kratochvíl (ÚDU AV ČR), Dan Merta (GJF), Gabriel Kurti s(GA Brno)

http://www.gjf.cz/archiv/verejny-prostor-cz-krajina-mesta/
https://www.gjf.cz/kalendar-akci/verejny-prostor-cz-krajina-mesta-putovni-vystava/