Přejít na obsah
Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu

workshop: veřejný prostor v ohrožení?

Dne 8. prosince 2017 proběhl v přednáškové místnosti ÚDU AV ČR interní workshop k přípravě závěrečné publikace celého projektu, která nese prozatímní název „Veřejný prostor v ohrožení? – Aktuální problém vztahu veřejného a soukromého z pohledu společenskovědních disciplin“. Budoucí autoři jednotlivých statí z participujících pracovišť AV ČR z ÚDU, SOÚ, EÚ, FLÚ, ÚČL a další přizvaní hosté zde přednesli teze svých připravovaných kapitol a diskutovali jejich společné zaměření a postup prací. Příspěvky se soustředí především na problematiku různých aspektů veřejného prostoru ve městech, zdůrazní zejména otevřené problémy jeho formování, využívání i jeho teoretické a umělecké reflexe. Publikace určená odborné i širší veřejnosti bude vydána v roce 2018.