Přejít na obsah
Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu

Archiv rubriky: Aktivity

 • petr kratochvíl – městský veřejný prostor. naděje a prohry

  Petr Kratochvíl, Městský veřejný prostor – naděje a prohry / Urban Public Space – Hopes and Failures. Kapitola z knihy Veřejný prostor CZ – krajina města / Public Space CZ – Urban Landscape, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha 2016.

  Ke stažení:
  mestsky verejny prostor nadeje a prohry

 • workshop: veřejný prostor v ohrožení?

  Dne 8. prosince 2017 proběhl v přednáškové místnosti ÚDU AV ČR interní workshop k přípravě závěrečné publikace celého projektu, která nese prozatímní název „Veřejný prostor v ohrožení? – Aktuální problém vztahu veřejného a soukromého z pohledu společenskovědních disciplin“. Budoucí autoři jednotlivých statí z participujících pracovišť AV ČR z ÚDU, SOÚ, EÚ, FLÚ, ÚČL a další přizvaní hosté zde přednesli teze svých připravovaných kapitol a diskutovali jejich společné zaměření a postup prací. Příspěvky se soustředí především na problematiku různých aspektů veřejného prostoru ve městech, zdůrazní zejména otevřené problémy jeho formování, využívání i jeho teoretické a umělecké reflexe. Publikace určená odborné i širší veřejnosti bude vydána v roce 2018.

 • veřejný prostor cz – krajina města

  Výstava v Galerii architektury v Brně (3. 10.–26. 10. 2017) a v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze (31. 10.–24. 11. 2017) představila 60 úspěšných příkladů nových i rekonstruovaných městských veřejných prostorů v Čechách a na Moravě z období posledních 25 let. Vedle náměstí, ulic, parků zahrnovala i umělecké intervence a dokumentaci vybraných občanských iniciativ ve veřejném prostoru. Výstavu doprovázel stejnojmenný katalog.

  V roce 2018 byla znovu instalována ve Znojmě, v Humpolci, v Praze a Karlových Varech. Výstavy se uskutečnily většinou v městském exteriéru a byly doprovázeny přednáškami autorů a veřejnými diskuzemi.  Výstava byla několikrát prezentována v médiích, zejména v ČT.

 • beatriz colomina (princeton unversity) – privacy and publicity: architecture in the age of social media

  Záznam přednášky americké historičky architektury Beatriz Colominy (Praha, 22. listopadu 2017).

 • anthony vidler – public and private in the platonic polis: utopian space from filarete to the occupy movement

  Záznam přednášky Anthony Vidlera (The Cooper Union, New York), Praha, Ústav dějin umění AV ČR, 7. června 2017.

 • hobohemia: město bezdomovců

  Výstava „Hobohemia: Město bezdomovců“ vznikla jako jeden z výstupů projektu „Čas a prostor bezdomovců v postsocialistickém městě: komparace Prahy a Plzně“ (Hobohemia). Několik desítek lidí bez domova fotografovalo jeden svůj den – místa, kde se pohybují a tráví svůj čas. Vznikl unikátní soubor více jak tisíce fotografií ukazující pohyb po městě, vztah k místům i dalším lidem.

 • literární samizdat v regionech

  Dne 1. prosince 2016 od 9.30 se v Ústavu pro českou literaturu AV ČR uskutečnilo odborné kolokvium Literární samizdat v regionech.

  Samizdat-kolokvium-A3-plakat

  Program: Samizdat_kolokvium_program

 • workshop: virtuální versus skutečný veřejný prostor – aktuální otázky

  V pondělí 21. listopadu 2016 proběhl druhý workshop projektu „Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu“ (9–15h, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1).

  Virtuální svět proniká dík novým technologiím stále intenzivněji do našeho každodenního života, ovlivňuje naše chování, vzájemnou komunikaci, stává se rozšířením reality. Do jaké míry tato proměna ovlivňuje i fungování veřejné sféry? Je virtuální svět počítačů, chytrých telefonů a pod. jen novou mediální podobou, která pouze nahrazuje dříve obvyklejší média komunikace? Nebo přináší zásadní změny, jak participujeme na veřejném prostoru? Těmito i dalšími otázkami se workshop zabýval ve třech tematických blocích.

  workshop_strategie AV21_virtualni vs skutecny

 • kolokvium o jazzové sekci

  Ústav pro českou literaturu AV ČR a Ústav pro studium totalitních režimů pořádá interdisciplinární kolokvium o Jazzové sekci „Nedejte se – nedáme se – existujeme!“. 21. září, od 9 hodin, Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.

  Jazzová sekce_pozvánka

 • veřejné debaty o osudu stavebních památek

  Ústav dějin umění se v posledních letech zapojil do diskuzí o stavebních památkách ohrožených privátní mi podnikatelskými zájmy, o jejichž ochranu veřejnost usiluje.