Přejít na obsah
Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu

Archiv rubriky: Výstupy projektu

 • veřejný prostor v ohrožení?

  Projekt Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu byl zakončen kolektivní publikací Petr Kratochvíl (ed.): Veřejný prostor v ohrožení? Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín. Artefactum, Praha 2018.

 • beatriz colomina (princeton unversity) – privacy and publicity: architecture in the age of social media

  Záznam přednášky americké historičky architektury Beatriz Colominy (Praha, 22. listopadu 2017).

 • matthew carmona – soudobý veřejný prostor: kritika a klasifikace

  1. část: Kritika

  Anotace

  Tato dvoudílná studie čerpá z různých akademických tradic s cílem poukázat na hlavní rozpory v debatě o současném veřejném prostoru. Kritiky veřejného prostoru lze rozdělit zhruba do dvou skupin: na ty, jež se domnívají, že veřejný prostor je nadměrně spravovaný, a na ty, jež zastávají názor opačný, totiž že je spravovaný nedostatečně. Takovéto zjednodušení složité diskuse o veřejném prostoru, kterou se mé pojednání snaží analyzovat, může nicméně na tyto kritiky nabídnout užitečný náhled. Existuje celá řada vzájemně nesouvisejících, třebaže podobně vyznívajících, kritik soudobé situace veřejného prostoru, a právě ty se snaží první část mého pojednání identifikovat a utřídit. Současně tím odkrývají i celou škálu různých typů veřejných prostor, jimž je věnována druhá část mého pojednání, jež si klade za cíl navrhnout novou typologii veřejného prostoru.

 • anthony vidler – public and private in the platonic polis: utopian space from filarete to the occupy movement

  Záznam přednášky Anthony Vidlera (The Cooper Union, New York), Praha, Ústav dějin umění AV ČR, 7. června 2017.

 • workshop: virtuální versus skutečný veřejný prostor – aktuální otázky

  V pondělí 21. listopadu 2016 proběhl druhý workshop projektu „Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu“ (9–15h, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1).

  Virtuální svět proniká dík novým technologiím stále intenzivněji do našeho každodenního života, ovlivňuje naše chování, vzájemnou komunikaci, stává se rozšířením reality. Do jaké míry tato proměna ovlivňuje i fungování veřejné sféry? Je virtuální svět počítačů, chytrých telefonů a pod. jen novou mediální podobou, která pouze nahrazuje dříve obvyklejší média komunikace? Nebo přináší zásadní změny, jak participujeme na veřejném prostoru? Těmito i dalšími otázkami se workshop zabýval ve třech tematických blocích.

  workshop_strategie AV21_virtualni vs skutecny

 • ondřej molin – proměny veřejného prostoru

  článek publikovaný v časopise Stavba, 2009, č. 4, s. 20–22

  V poslední době spolu se stavebním rozvojem zaznamenává i Česká republika znovuzrozený zájem o problematiku veřejného prostoru a navazuje tak na dlouholetý vývoj diskuze na toto téma v demokratických zemích. Je vhodné vstoupit do této diskuze jednoduchou otázkou. Co je veřejný prostor?1)

 • zdeněk uherek (eú av čr) – polarita veřejného a soukromého: antropologická perspektiva

  anotace příspěvku předneseného na workshopu Relativnost veřejného a soukromého, Praha, 9. 10. 2015

  Příspěvek se zaměřuje na širší mezikulturní srovnání konceptualizace veřejného prostoru. Vychází z poznatku, že veřejný prostor je nesamozřejmý, je výdobytkem organizované společnosti a jeho funkce se mění v závislosti na změnách ve společnosti a na záměrech toho, kdo veřejný prostor zřizuje a spravuje. Co se za veřejný prostor v různých společnostech považuje a co nikoli se mění a nemá tudíž ani smysl hledat univerzálně platnou definici veřejného prostoru pro všechna historická období a různé společnosti.

 • workshop relativnost veřejného a soukromého

  První workshop projektu proběhl v říjnu 2015. Některé z přednesených příspěvků uveřejňujeme v sekci Četba.

 • michal novotný (kdu ff up olomouc) – veřejné, soukromé, památková péče a legislativa

  diskusní příspěvek z workshopu Relativnost veřejného a soukromého, ÚDU AV ČR v Praze, 9. 10. 2015

  Rostislav Švácha vylíčil jeden z příkladů konfliktu mezi soukromým a veřejným zájmem v památkové péči. Vybídl k zamyšlení po stránce etické, právní a filozofie umění. Pokusím se Vás zaujmout úvahou zaměřenou na právní stránku věci. Věřím, že může být užitečné seznámit se s tím, jak právo pracuje s pojmy veřejné a soukromé.

 • rostislav švácha (údu av čr) – co je soukromé a co veřejné na velkém uměleckém díle?

  text příspěvku předneseného na workshopu Relativnost veřejného a soukromého, Praha, 9. 10. 2015

  Jako historik architektury se setkávám se vztahem veřejného a soukromého nejčastěji v památkové péči. Modelová situace, na niž obvykle narážím, spočívá v tom, že se stavbami v soukromém vlastnictví si jejich majitelé přejí dělat, co chtějí, například je zbourat, kdežto veřejný zájem se snaží vlastníkova práva omezit a žádá takové stavby chránit, považujeme-li je za nějak vzácné a hodnotné.