Přejít na obsah
Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu

kontakt

Zapojené instituce:

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. (koordinující pracoviště)

Husova 4, 110 00 Praha 1
vedoucí týmu: prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc, svacha@udu.cas.cz
kontaktní osoba: prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., kratochvil.petr@volny.cz
Blanka Švédová, svedova@udu.cas.cz

Filozofický ústav AV ČR, v.v.i.

Jilská 1, 110 Praha 1.
kontaktní osoba: PhDr. RNDr. Milan Kreuzzieger, PhD., milan.kzz@seznam.cz

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Jilská 1, 110 00 Praha 1
kontaktní osoba: Petr Gibas, MSc., petr.gibas@soc.cas.cz

Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.

Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
kontaktní osoba: Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc., uherek@eu.cas.cz

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
kontaktní osoba: PhDr. Eduard Burget, PhD.,

Lidé

 • prof. phdr. petr kratochvíl, csc.

  vedoucí týmu
  Ústav dějin umění AVČR, v. v. i.
  Husova 4
  110 00 Praha 1
  kratochvil.petr@volny.cz

 • prof. phdr. rostislav švácha, csc

  Ústav dějin umění AVČR, v. v. i.
  Husova 4
  110 00 Praha 1
  svacha@udu.cas.cz