Skip to content
Public and private as a topic of a multidisciplinary research

Category: Books

 • jürgen habermas — strukturální přeměna veřejnosti

  Jürgen Habermas, Strukturální přeměna veřejnosti, Filosofia, Praha 2000, přeložili Alena Bakešová a Josef Velek

 • jan gehl, birgitte svarre — how to study public life

  Jan Gehl, Birgitte Svarre, How to Study Public Life, Island Press, Washington, Covelo, London 2013

 • tom avermate, klaske havik, hans teerds (eds.) — architectural positions — architectural positions – architecture, modernity and public sphere

  Tom Avermate, Klaske Havik, Hans Teerds (eds.), Architectural Positions – Architecture, Modernity and Public Sphere, SUN Publishers, Amsterdam 2009

 • hannah arendtová — vita activa aneb o činnom životě

  Hannah Arendtová, Vita activa aneb O činnom životě, OIKOYMENH, Praha 2007, přeložil Václav Němec

 • hannah arendtová — mezi minulostí a budoucností: osm cvičení v politickém myšlení

  Hannah Arendtová, Mezi minulostí a budoucností: osm cvičení v politickém myšlení, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2002, přeložili Tomáš Suchomel a Martin Palouš