Přejít na obsah
Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu

aktivity

 • anthony vidler – public and private in the platonic polis: utopian space from filarete to the occupy movement

  Záznam přednášky Anthony Vidlera (The Cooper Union, New York), Praha, Ústav dějin umění AV ČR, 7. června 2017.

 • hobohemia: město bezdomovců

  Výstava „Hobohemia: Město bezdomovců“ vznikla jako jeden z výstupů projektu „Čas a prostor bezdomovců v postsocialistickém městě: komparace Prahy a Plzně“ (Hobohemia). Několik desítek lidí bez domova fotografovalo jeden svůj den – místa, kde se pohybují a tráví svůj čas. Vznikl unikátní soubor více jak tisíce fotografií ukazující pohyb po městě, vztah k místům i dalším lidem.

 • literární samizdat v regionech

  Dne 1. prosince 2016 od 9.30 se v Ústavu pro českou literaturu AV ČR uskutečnilo odborné kolokvium Literární samizdat v regionech.

  Samizdat-kolokvium-A3-plakat

  Program: Samizdat_kolokvium_program

 • workshop: virtuální versus skutečný veřejný prostor – aktuální otázky

  V pondělí 21. listopadu 2016 proběhl druhý workshop projektu „Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu“ (9–15h, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1).

  Virtuální svět proniká dík novým technologiím stále intenzivněji do našeho každodenního života, ovlivňuje naše chování, vzájemnou komunikaci, stává se rozšířením reality. Do jaké míry tato proměna ovlivňuje i fungování veřejné sféry? Je virtuální svět počítačů, chytrých telefonů a pod. jen novou mediální podobou, která pouze nahrazuje dříve obvyklejší média komunikace? Nebo přináší zásadní změny, jak participujeme na veřejném prostoru? Těmito i dalšími otázkami se workshop zabýval ve třech tematických blocích.

  workshop_strategie AV21_virtualni vs skutecny

 • tanec a hudba ve veřejném prostoru

  Ve dnech 9.-16. července se na zámku Retzhof u Štýrského Hradce v Rakousku konalo 29. sympozium Studijní skupiny pro etnochoreologii při ICTM za aktivní účasti Etnologického ústavu AV ČR.

  DSC_1607

 • kolokvium o jazzové sekci

  Ústav pro českou literaturu AV ČR a Ústav pro studium totalitních režimů pořádá interdisciplinární kolokvium o Jazzové sekci „Nedejte se – nedáme se – existujeme!“. 21. září, od 9 hodin, Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.

  Jazzová sekce_pozvánka

 • informujeme: habitat III – předkonferenční setkání o veřejných prostorech v barceloně

  V rámci příprav světové konference OSN „HABITAT III“, která se uskuteční v říjnu 2016 v ekvádorském Quitu, bylo v Barceloně 4.-5. dubna uspořádáno jedno z přípravných setkání, (https://www.habitat3.org/barcelona) věnované veřejným prostorům. V jeho závěru byla přijata Barcelonská deklarace (PDF).

 • veřejné debaty o osudu stavebních památek

  Ústav dějin umění se v posledních letech zapojil do diskuzí o stavebních památkách ohrožených privátní mi podnikatelskými zájmy, o jejichž ochranu veřejnost usiluje.

 • kolokvium o regionálním samizdatu

  V listopadu 2016 uspořádá Ústav pro českou literaturu jednodenní kolokvium o regionálním samizdatu, které by mělo problematiku nezávislé literatury osvětlit z perspektivy lokálních vydavatelů.

 • antologie o samizdatu

  Na podzim 2016 vydá Ústav pro českou literaturu anglickojazyčnou antologii pod pracovním názvem Samizdat Summary, jež bude zahrnovat čtrnáct studií autorů, kteří se věnovali problematice českého samizdatu od osmdesátých let 20. století až do současnosti (mj. Miroslav Červenka, Josef Jedlička, Jiří Grůša, Jiří Gruntorád, Martin Machovec, Michal Přibáň, Alena Přibáňová, Petr Šámal ad.). Editorem publikace je literární historik, překladatel a editor Tomáš Glanc.