Přejít na obsah
Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu

Archiv pro štítek: architektura

  • rostislav švácha (údu av čr) – co je soukromé a co veřejné na velkém uměleckém díle?

    text příspěvku předneseného na workshopu Relativnost veřejného a soukromého, Praha, 9. 10. 2015

    Jako historik architektury se setkávám se vztahem veřejného a soukromého nejčastěji v památkové péči. Modelová situace, na niž obvykle narážím, spočívá v tom, že se stavbami v soukromém vlastnictví si jejich majitelé přejí dělat, co chtějí, například je zbourat, kdežto veřejný zájem se snaží vlastníkova práva omezit a žádá takové stavby chránit, považujeme-li je za nějak vzácné a hodnotné.