Přejít na obsah
Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu

Archiv pro štítek: filozofie

 • workshop: virtuální versus skutečný veřejný prostor – aktuální otázky

  V pondělí 21. listopadu 2016 proběhl druhý workshop projektu „Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu“ (9–15h, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1).

  Virtuální svět proniká dík novým technologiím stále intenzivněji do našeho každodenního života, ovlivňuje naše chování, vzájemnou komunikaci, stává se rozšířením reality. Do jaké míry tato proměna ovlivňuje i fungování veřejné sféry? Je virtuální svět počítačů, chytrých telefonů a pod. jen novou mediální podobou, která pouze nahrazuje dříve obvyklejší média komunikace? Nebo přináší zásadní změny, jak participujeme na veřejném prostoru? Těmito i dalšími otázkami se workshop zabýval ve třech tematických blocích.

  workshop_strategie AV21_virtualni vs skutecny

 • workshop relativnost veřejného a soukromého

  První workshop projektu proběhl v říjnu 2015. Některé z přednesených příspěvků uveřejňujeme v sekci Četba.

 • rostislav švácha (údu av čr) – co je soukromé a co veřejné na velkém uměleckém díle?

  text příspěvku předneseného na workshopu Relativnost veřejného a soukromého, Praha, 9. 10. 2015

  Jako historik architektury se setkávám se vztahem veřejného a soukromého nejčastěji v památkové péči. Modelová situace, na niž obvykle narážím, spočívá v tom, že se stavbami v soukromém vlastnictví si jejich majitelé přejí dělat, co chtějí, například je zbourat, kdežto veřejný zájem se snaží vlastníkova práva omezit a žádá takové stavby chránit, považujeme-li je za nějak vzácné a hodnotné.