Přejít na obsah
Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu

Archiv pro štítek: kulturní antropologie

  • zdeněk uherek (eú av čr) – polarita veřejného a soukromého: antropologická perspektiva

    anotace příspěvku předneseného na workshopu Relativnost veřejného a soukromého, Praha, 9. 10. 2015

    Příspěvek se zaměřuje na širší mezikulturní srovnání konceptualizace veřejného prostoru. Vychází z poznatku, že veřejný prostor je nesamozřejmý, je výdobytkem organizované společnosti a jeho funkce se mění v závislosti na změnách ve společnosti a na záměrech toho, kdo veřejný prostor zřizuje a spravuje. Co se za veřejný prostor v různých společnostech považuje a co nikoli se mění a nemá tudíž ani smysl hledat univerzálně platnou definici veřejného prostoru pro všechna historická období a různé společnosti.