Přejít na obsah
Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu

Archiv pro štítek: městský veřejný prostor

 • veřejný prostor v ohrožení?

  Projekt Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu byl zakončen kolektivní publikací Petr Kratochvíl (ed.): Veřejný prostor v ohrožení? Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín. Artefactum, Praha 2018.

 • petr kratochvíl – městský veřejný prostor. naděje a prohry

  Petr Kratochvíl, Městský veřejný prostor – naděje a prohry / Urban Public Space – Hopes and Failures. Kapitola z knihy Veřejný prostor CZ – krajina města / Public Space CZ – Urban Landscape, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha 2016.

  Ke stažení:
  mestsky verejny prostor nadeje a prohry

 • veřejný prostor cz – krajina města

  Výstava v Galerii architektury v Brně (3. 10.–26. 10. 2017) a v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze (31. 10.–24. 11. 2017) představila 60 úspěšných příkladů nových i rekonstruovaných městských veřejných prostorů v Čechách a na Moravě z období posledních 25 let. Vedle náměstí, ulic, parků zahrnovala i umělecké intervence a dokumentaci vybraných občanských iniciativ ve veřejném prostoru. Výstavu doprovázel stejnojmenný katalog.

  V roce 2018 byla znovu instalována ve Znojmě, v Humpolci, v Praze a Karlových Varech. Výstavy se uskutečnily většinou v městském exteriéru a byly doprovázeny přednáškami autorů a veřejnými diskuzemi.  Výstava byla několikrát prezentována v médiích, zejména v ČT.

 • matthew carmona – soudobý veřejný prostor: kritika a klasifikace

  1. část: Kritika

  Anotace

  Tato dvoudílná studie čerpá z různých akademických tradic s cílem poukázat na hlavní rozpory v debatě o současném veřejném prostoru. Kritiky veřejného prostoru lze rozdělit zhruba do dvou skupin: na ty, jež se domnívají, že veřejný prostor je nadměrně spravovaný, a na ty, jež zastávají názor opačný, totiž že je spravovaný nedostatečně. Takovéto zjednodušení složité diskuse o veřejném prostoru, kterou se mé pojednání snaží analyzovat, může nicméně na tyto kritiky nabídnout užitečný náhled. Existuje celá řada vzájemně nesouvisejících, třebaže podobně vyznívajících, kritik soudobé situace veřejného prostoru, a právě ty se snaží první část mého pojednání identifikovat a utřídit. Současně tím odkrývají i celou škálu různých typů veřejných prostor, jimž je věnována druhá část mého pojednání, jež si klade za cíl navrhnout novou typologii veřejného prostoru.

 • anthony vidler – public and private in the platonic polis: utopian space from filarete to the occupy movement

  Záznam přednášky Anthony Vidlera (The Cooper Union, New York), Praha, Ústav dějin umění AV ČR, 7. června 2017.

 • hobohemia: město bezdomovců

  Výstava „Hobohemia: Město bezdomovců“ vznikla jako jeden z výstupů projektu „Čas a prostor bezdomovců v postsocialistickém městě: komparace Prahy a Plzně“ (Hobohemia). Několik desítek lidí bez domova fotografovalo jeden svůj den – místa, kde se pohybují a tráví svůj čas. Vznikl unikátní soubor více jak tisíce fotografií ukazující pohyb po městě, vztah k místům i dalším lidem.

 • tanec a hudba ve veřejném prostoru

  Ve dnech 9.-16. července se na zámku Retzhof u Štýrského Hradce v Rakousku konalo 29. sympozium Studijní skupiny pro etnochoreologii při ICTM za aktivní účasti Etnologického ústavu AV ČR.

  DSC_1607

 • stephan doesinger (ed.) — space between people

  Stephan Doesinger (ed.), Space Between People. How the Virtual Changes Physical Architecture, Prestel, London 2008

 • informujeme: habitat III – předkonferenční setkání o veřejných prostorech v barceloně

  V rámci příprav světové konference OSN „HABITAT III“, která se uskuteční v říjnu 2016 v ekvádorském Quitu, bylo v Barceloně 4.-5. dubna uspořádáno jedno z přípravných setkání, (https://www.habitat3.org/barcelona) věnované veřejným prostorům. V jeho závěru byla přijata Barcelonská deklarace (PDF).

 • ondřej molin – proměny veřejného prostoru

  článek publikovaný v časopise Stavba, 2009, č. 4, s. 20–22

  V poslední době spolu se stavebním rozvojem zaznamenává i Česká republika znovuzrozený zájem o problematiku veřejného prostoru a navazuje tak na dlouholetý vývoj diskuze na toto téma v demokratických zemích. Je vhodné vstoupit do této diskuze jednoduchou otázkou. Co je veřejný prostor?1)