Přejít na obsah
Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu

Archiv pro štítek: památková péče

 • veřejné debaty o osudu stavebních památek

  Ústav dějin umění se v posledních letech zapojil do diskuzí o stavebních památkách ohrožených privátní mi podnikatelskými zájmy, o jejichž ochranu veřejnost usiluje.

 • workshop relativnost veřejného a soukromého

  První workshop projektu proběhl v říjnu 2015. Některé z přednesených příspěvků uveřejňujeme v sekci Četba.

 • michal novotný (kdu ff up olomouc) – veřejné, soukromé, památková péče a legislativa

  diskusní příspěvek z workshopu Relativnost veřejného a soukromého, ÚDU AV ČR v Praze, 9. 10. 2015

  Rostislav Švácha vylíčil jeden z příkladů konfliktu mezi soukromým a veřejným zájmem v památkové péči. Vybídl k zamyšlení po stránce etické, právní a filozofie umění. Pokusím se Vás zaujmout úvahou zaměřenou na právní stránku věci. Věřím, že může být užitečné seznámit se s tím, jak právo pracuje s pojmy veřejné a soukromé.

 • rostislav švácha (údu av čr) – co je soukromé a co veřejné na velkém uměleckém díle?

  text příspěvku předneseného na workshopu Relativnost veřejného a soukromého, Praha, 9. 10. 2015

  Jako historik architektury se setkávám se vztahem veřejného a soukromého nejčastěji v památkové péči. Modelová situace, na niž obvykle narážím, spočívá v tom, že se stavbami v soukromém vlastnictví si jejich majitelé přejí dělat, co chtějí, například je zbourat, kdežto veřejný zájem se snaží vlastníkova práva omezit a žádá takové stavby chránit, považujeme-li je za nějak vzácné a hodnotné.