Přejít na obsah
Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu

Archiv pro štítek: sociologie města

  • petr kratochvíl (údu av čr) – městský veřejný prostor

    úryvek z knihy Městský veřejný prostor, Zlatý řez, Praha 2015

    „U nás, v Itálii, ve Francii je ulice jakási veliká hospoda nebo veřejný sad, náves, shromaždiště, hřiště a divadlo, rozšířený domov a zápraží…“
    (Karel Čapek: Anglické listy, 1924)