Přejít na obsah
Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu

Archiv pro štítek: umění ve veřejném prostoru

  • veřejný prostor v ohrožení?

    Projekt Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu byl zakončen kolektivní publikací Petr Kratochvíl (ed.): Veřejný prostor v ohrožení? Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín. Artefactum, Praha 2018.

  • veřejný prostor cz – krajina města

    Výstava v Galerii architektury v Brně (3. 10.–26. 10. 2017) a v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze (31. 10.–24. 11. 2017) představila 60 úspěšných příkladů nových i rekonstruovaných městských veřejných prostorů v Čechách a na Moravě z období posledních 25 let. Vedle náměstí, ulic, parků zahrnovala i umělecké intervence a dokumentaci vybraných občanských iniciativ ve veřejném prostoru. Výstavu doprovázel stejnojmenný katalog.

    V roce 2018 byla znovu instalována ve Znojmě, v Humpolci, v Praze a Karlových Varech. Výstavy se uskutečnily většinou v městském exteriéru a byly doprovázeny přednáškami autorů a veřejnými diskuzemi.  Výstava byla několikrát prezentována v médiích, zejména v ČT.